ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


 Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: https://r-fashion3.cms.webnode.hu/felhasznalasi-feltetelek/

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Bonczó Renáta E.V.
A szolgáltató székhelye: 8752 Zalakomár Rákóczi u. 17
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: bonczorenata@gmail.com
Statisztikai számjel: 67771677141323120
Adószáma: 67771677-1-40
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszáma: +36706073303
Nyilvántartási száma: 50739079
A szerződés nyelve: magyar 
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF 2020. december 01.. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosíthatja az ÁSZF-et (a módosító okot adó feltétel: jogszabály-változás, üzleti érdek, releváns változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, vagy a regisztrált / vagy már korábban vásárló Felhasználókat a változásról az e-mailben értesíti - amely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani.

1.3.  Miután a https://www.rfashion.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://www.rfashion.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz való közvetítés, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos eredményének nélkül.  A https://www.rfashion.hu weboldalról és annak adatbázisából származó anyagot tartalmazó átfogó írásbeli engedélyezés csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemét, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a https://www.rfashion.hu weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosító és jelszavak tisztességtelen módon történő létrehozása, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.rfashion.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető. Az R-fashion név szerzői jogi védelmet élvez, a szabadalmi hivatalban ......... lajstromszám alatt bejegyezve, ezért a nevet kizárólag az arra hivatott személy használhatja, mások számára felhasználni kivételes lehetőségként a Szolgáltató írásos engedélyezésével lehetséges. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, vagy szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmazza, amely magában foglalja a jogsértő felhasználói hárításokat is.  

A  Weboldalakon lévő ábrák, fényképek és minden más ábrázolás kizárólag csak illusztráció. A weboldal folyamatosan arra törekszik, hogy biztosítsa, hogy a Weboldalon lévő fényképek az eredeti termékek hű másolatai legyenek és felhasznál minden lehetséges technológiai megoldást a pontatlanságok minimálisra csökkentése érdekében. Ennek ellenére mindig lehetséges, hogy az ábrák valamilyen, akár technikai oknál fogva is, eltérnek az eredetitől és néha az eltérések az általad használt számítógép színfelbontásától függnek. Ezért a fenti technikai okok miatt a www.rfashion.hu nem vállal semmiféle felelősséget a Weboldalakon lévő termékek grafikai ábrázolásainak megfelelősségéért.

A www.rfashion.hu fenntartja a jogot a saját logója, védjegye és megkülönböztető jeleinek a kizárólagos használatára


Adatkezelési szabályok:

1.5.  Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége ,  itt

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webáruházban  megjelenített termékek online, és személyesen is megvásárolhatók a raktárkészlet erejéig, illetve a megjelölt termékeknél rendelés leadására is van lehetőség. A webáruházban megjelenített termékek árai forintban értendők, tartalmazzák az Áfát, de nem tartalmazzák a szállítást, a fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámolásra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

1.7. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

A Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a  megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetőségeket kínál az ajánlat visszautasítására, és felajánlja a helyes áron való visszaigazolást, a felhasználó mindezek ismeretében  elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül - a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően - az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív, akár negatív irányban minimum 50% -ban eltérően. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy ha feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. )  áll fenn a termék valódi és tévesen megjelenített ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges, azt jelezni kell a webáruház felé a kapcsolati elérhetőségek bármelyikén.  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ha a  felek nem tudják megalapozni a szerződés feltételeit, vagyis nincsenek meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben,  nem jön létre a szerződés, amelyből a jogok és a megállapodások fakadnának.

Rendelés menete

1.9. A felhasználó a regisztrációhoz szükséges adatok megadásával bejelentkezik a webáruházba / vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

1.10. A felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket, termékeket. A termék adatlapon beállítja a termék  méretét és  darabszámát, majd a kosárba helyezi a kiválasztott terméket, termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva, és a benne elhelyezett termékeket ellenőrizheti törölheti, vagy vissza léphet az áruházba.

1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok :

Fizetés utánvétellel: A megrendelt termék futárszolgálattal , vagy postai csomagként  kerül kiszállításra,  így a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a postásnak  készpénzben, vagy a bankkártyával fizetheti meg. Ezen szolgáltatás díja minden esetben a webáruházban feltüntetett árak szerint alakul.

Fizetés Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által biztosított ellenőrzött pénzügyi szolgáltató (Egyszerű) fizetési rendszerével.

Fizetés személyesen: A felhasználó választhatja a személyes átvételt is, ezesetben a webáruház telephelyén nyitvatartási időben személyesen is átveheti a leadott rendelést, és az ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával is megfizetheti.

 Szállítási költség:

Házhoz szállítási díjszabás:

25 000 Forint alatti vásárlás esetén (A díjak az Áfát tartalmazzák!):

MAGYARORSZÁG
                               Bankkártyás fizetés esetén                         UTÁNVÉTTEL
                                           1 190.-Ft                                                     1 490.-Ft

35 000 Forint feletti vásárlás esetén INGYENES a szállítás!


1.12. A szolgáltató webáruház köteles az felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz  megérkezettnek, amikor az azok számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon 11h-17h között történik.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog azt a  Fogyasztót aki  olyan terméket rendelt , amelyet a vállalkozás  a fogyasztó utasítására vagy bármilyen kérésére állítja elő, vagy olyan terméket tartalmaz, amelyből a fogyasztó személyére  szabtak.

Nem illeti meg az elállási jog azt a fogyasztót, aki nem eredeti állapotban, sérülten vagy viselten, mosottan küldi vissza a terméket,  a termékről az árukísérő címke eltávolítási is ide tartozik.Nem illeti meg az elállási jog azt a fogyasztót, aki nem rendelkezik a vásárlást igazoló névre szoló számlával.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkezése után az alapvető jogszabályok értelmében  haladéktalanul, de a legkevesebb az elállásról való tudomásszerzéssel számított 14 napon belüli visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó felé, amely a szállítási díjat is tartalmazza.

A visszatérítés során az elállási nyilatkozatban rögzített bankszámlára történő utalási fizetési módot alkalmazzuk, abban az estben is ha az személyesen kerül vissza a termék az üzletbe, ekkor is ki kell tölteni az elállási nyilatkozatot. 


Garancia

1.18. Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén, számlával igazolva a terméket javítjuk, vagy ha nincs lehetőség javításra, akkor  cseréljük a terméket. Ilyen esetben a terméket vissza kell küldeni a szolgáltató címére a meghibásodás megjelölésével. 

Panaszkezelés

1.19. Áruházunk célja, hogy mindig megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.  Ha Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban,  az jelezheti a  szolgáltató felé, e-mail címen vagy levél útján is.

e-mail: bonczorenata@gmail.com

Levelezési cím: Reni Szalon 8600 Siófok Sió u.10.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Az itt nem megfogalmazott panaszok, egyéb ügyekben a a ptk ide vonatkozó jogszabályai a mérvadóak.


Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Siófok Városi Bíróság illetékességét. Siófok , 2020. 12.hó 01nap